Winkelwagen

Neem contact op: +31 6 11475169

Gratis verzending Nederland & Belgie op bestellingen boven €750.00

Algemene Voorwaarden

vloertrends

Duurzame vloeren

BESTE VLOERSERVICE

ADVIESGESPREKKEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1.Verkoper:Atlasvloeren gevestigd te Rotterdam KVK 75676575
1.2. Koper: de wederpartij van verkoper wordt aangeduid als koper.
1.3. Partijen: dit zijn verkoper en koper samen
1.4. Overeenkomst: met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door verkoper.

Artikel 3 – Offertes
3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is genoemd. Wordt de offerte niet binnen gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
3.2. Levertijden in offertes zijn een indicatie en geven koper bij overschrijding geen recht op schadevergoeding.
3.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Betaling
4.1. Bij overeenkomst wordt 20% van de offerteprijs betaald. Tenzij anders is overeengekomen. Resterende betaling dient bij levering plaats te vinden.
4.2. Wanneer de consument de order annuleert wordt de aanbetaling na 5 werkdagen teruggestort, tenzij er al kosten zijn gemaakt. De annuleringskosten worden aan de hand van de CBW regeling bepaald.

Artikel 5 – Levering
5.1. Levering geschiedt af magazijn van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen.
5.2. Koper stelt Atlasvloeren in de gelegenheid producten te leveren.
5.3. Een overmacht situatie (waaronder file of autopech) kan resulteren in vertraging van levering.
5.4. Levering indien mogelijk tot aan de voordeur. Indien de voordeur niet met een palletwagen kan worden bereikt, wordt geleverd op het dichtstbijzijnde punt bij de locatie.

Artikel 6 – Legservice voorwaarden
6.1. De genoemde prijzen gelden bij een oppervlakte van 30m2. Tenzij anders vermeld in de offerte.
6.2. Bij metingen vanuit een opgestuurde plattegrond is de opgegeven prijs onder voorbehoud. Bij meer of minder meters wordt de eindprijs hierop aangepast.
6.3. Het totale afgesproken bedrag dient bij oplevering van de vloer direct te worden voldaan.

Artikel 7 – Voorwaarden vloer leggen
7.1. De huidige vloer en eventuele plinten moeten verwijderd zijn.
7.2. Alle ruimtes waar de vloer gelegd wordt, moeten leeg, schoon en gestofzuigd zijn.
7.3. Eventuele oneffenheden in de ondergrond moeten vooraf weggewerkt zijn.
7.4. Bij verloop van meer dan 0,5 cm over 2 meter is egaliseren (d.m.v. speciale ondervloer of egaline) noodzakelijk. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de rekening van de klant.
7.5. In de offerte en verkoopgesprekken wordt er rekening gehouden met 3mm egaliseren. Bij meer hoogteverschillen moet er meer geëgaliseerd worden. De kosten die hieruit voortvloeien worden doorberekend aan de consument.

Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst
8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
8.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper hierover vooraf schriftelijk in.

Artikel 9 – Oplevering en risico-overgang
9.1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 10 – Retourvoorwaarden
10.1. Er mogen uitsluitend volledige en gesloten verpakkingen van het goed geretourneerd worden. Hiervoor krijgt u 75% gecrediteerd.
10.2. Het goed moet deel uitmaken van de vaste collectie van verkoper.
10.3. Zogenaamde ‘restpartijen’ kunnen niet worden geretourneerd.
10.4. Het maximumaantal verpakkingen dat geretourneerd mag worden is 3. Dit op basis van volledig en gesloten verpakkingen.
10.5. Retourneren van het goed is enkel mogelijk binnen een termijn van 3 weken na aankoop of levering of afhaling.
10.6. Aangeschafte ondervloeren en plinten kunnen niet worden geretourneerd.
10.7. Bij het retourneren van het goed moet koper zijn aankoopbewijs tonen.
10.8. Het retourbedrag zal binnen 14 werkdagen op uw rekening worden bijgeschreven.
10.9. Retour goederen die moeten worden afgehaald bij de klant bedraagt € 50 afhaal kosten.

Artikel 11 – Garanties
11.1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte product aan de overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren.
11.2. De duur van de garantie staat vermeld op verpakking van het goed.
11.3. De garantie geldt uitsluitend voor huishoudelijke toepassing van de laminaatvloer. Bij toepassing in projecten is de garantie nader te bepalen aangezien deze afhankelijk is van exacte gebruik van de vloer.
11.4. Binnen de gebruikersklasse van het laminaat is er garantie op:
a. Direct zichtbare productiefouten
b. Verborgen gebreken, dat wil zeggen productfouten die zich pa na langere tijd manifesteren.
11.5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder toestemming koper of derde wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
11.6. Indien door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door de derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie door producent verstrekt.
11.7. Bij beroep op garantie dient de koper zijn aankoopbewijs te tonen.

Artikel 12 – Voorwaarden elders goedkoper actie
12.1 Wij bieden op alle voorraad laminaat vloeren keihard de laagste prijs garantie. Ziet u uw gewenste vloer elders goedkoper? Dan bieden wij u een korting.
12.2 Voor de elders goedkoper actie gelden de voorwaarden:
a. Het moet gaan om een exact gelijk product en verpakking.
b. De actie is niet geldig als het product elders een reclame artikel betreft, een afgeprijsd artikel, een restantartikel of een uitlopend artikel is.
12.3. Ook op onze commissievloeren bieden wij een laagste prijsgarantie. Ziet u één van deze vloeren elders tegen een goedkopere prijs? Dan krijgt u van ons voor diezelfde prijs.
(Uitgezonderd Quick-step en CORE-tec)

Gratis verzending

Op alle bestellingen van €750+

Gratis Advies op maat

Bij een van onze adviseurs

Fabrieksgarantie

Op al onze vloeren

100% Veilige Betaling

Met ons beveiligde checkout

Winkelwagen0
Geen producten in je winkelwagen!
Doorgaan met winkelen
0